Selecteer een pagina

Zelf aan de slag met professionele machines

De locatie voor ambachtelijke cursussen in Amsterdam

Privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing. Deze privacywetgeving vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe wet is ook van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door de Openbare Werkplaats (via de website, mail, inschrijvingen of anderszins). Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan: een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, danwel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen.

 

Hoe gaat de Openbare Werkplaats om met je persoonsgegevens?

Je gegevens worden op een zorgvuldige manier, in overeenstemming met de Agv verwerkt. Niet anders dan dat we hiervoor ook deden, alleen hebben we het hier nu duidelijker omschreven. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen intern ter registratie van cursisten en gebruikers van de WerkPlaats, het kunnen afhandelen van betalingen, alsmede om te kunnen communiceren met deze personen en mensen en/of organisaties die eerder contact hebben gehad met de Openbare WerkPlaats. Het gaat daarbij alleen om communicatie betreffende zaken die met de Openbare WerkPlaats te maken hebben en delen geen data met organisaties voor hun communicatie- of analysebehoeften.

 

Meer informatie

Ons protocol is eenvoudig: Je persoonsgegevens worden op onze beveiligde computersysteem opgeslagen en fysiek op papier in mappen. Ook wordt regelmatig een backup gemaakt op een harde schijf hier op kantoor. Je kan langskomen om te zien waar en hoe we je gegevens opslaan. Andere partijen waar wij gebruik van maken om met je te communiceren (bijv. facturerings- en email-programma), hebben zich contractueel met ons verplicht om zich aan de Agv te houden. Lijsten met namen & email adressen worden na gebruik van deze diensten verwijderd.

Heb je bezwaar tegen het verwerken van je persoonsgegevens, wil je inzage, de gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je ons dat laten weten via info@openbarewerkplaats.nl. Uitschrijven van nieuwsbrieven kan altijd onderaan de nieuwsbrief. Natuurlijk kan je ook even bellen of langskomen.