Selecteer een pagina

Zelf aan de slag met professionele machines

De locatie voor ambachtelijke cursussen in Amsterdam

Cursusvoorwaarden

 

Reservering en betaling

 • Prijzen zoals vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW.
 • Aanmelding voor een cursus en (online) betaling zijn mogelijk via de website van de Openbare WerkPlaats (OWP) of door een mail te sturen aan cursus@openbarewerkplaats.nl en te betalen via bankoverschrijving op IBAN: NL14INGB0000700399 t.n.v. De Openbare Werkplaats o.v.v. cursusnaam of -code, startdatum en naam.
 • Indien betaald via bankoverschrijving dient het cursusgeld uiterlijk 14 dagen voor aanvang c.q. plaatsvinden van de cursus op bovengenoemde bankrekening te staan.
 • Privécursussen of cursussen op maat kunnen worden aangevraagd via cursus@openbarewerkplaats.nl
   

Annulering en restitutie

 • Annulering door cursist met volledige restitutie is mogelijk tot 2 weken voor aanvang/plaatsvinden van de cursus. Hiervoor worden 25,- annuleringskosten in rekening gebracht.
 • Indien cursist zijn of haar deelname annuleert binnen 2 weken voor het begin of plaatsvinden van de cursus, is restitutie niet mogelijk. Wel kan cursist deelnemen aan de eerstvolgend beschikbare startdatum van dezelfde cursus met 50% korting op de cursusprijs.
 • OWP behoudt zichzelf het recht voor een cursus te annuleren indien er te weinig inschrijvingen zijn. De cursist ontvangt in de week voor aanvang/plaatsvinden definitief uitsluitsel hierover.
 • Indien de OWP genoodzaakt is de cursus te annuleren vanwege te weinig inschrijvingen, een zieke docent of een calamiteit, zal de OWP de cursist terstond op de hoogte brengen en een alternatieve startdatum dan wel restitutie van het cursusgeld aanbieden.
 • Indien uw cursus door de OWP is geannuleerd en u bent reeds akkoord gegaan met verplaatsing naar een andere startdatum, dan gelden de voorwaarden zoals vermeld in punt 1 t/m 4.
 • Indien cursist tijdens een deel van de cursus niet aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld door ziekte, is OWP niet verplicht de gemiste les(sen) te compenseren.
   

Afstemming

 • Uitgangspunt voor alle cursussen is het veilig en vakkundig leren omgaan met de machines en gereedschappen.
 • Binnen elke cursus is ruimte voor individuele wensen en behoeften. Door het kleine aantal cursisten is er altijd ruimte voor afstemming op individueel niveau en weinig wachttijd bij de machines.
 • Materiaalgebruik voor het vervaardigen van een eigen werkstuk is niet altijd bij de prijs inbegrepen, maar materiaal is vaak wel in overleg vooraf te bestellen. Voor oefenmateriaal wordt gezorgd.
 • Werkstukken die niet af zijn gemaakt tijdens een cursus, kunnen naderhand zelfstandig in de WerkPlaats worden voltooid door een werkplek te huren.
 • Een basiscursus is veelal niet voldoende om alle aspecten van een bepaalde afdeling/techniek/machine volledig te behandelen. Een vervolgcursus of zelfstandige verdere ontwikkeling onder begeleiding wordt daarom aangeraden.
   

Praktisch

 • De minimale leeftijd voor deelname aan cursussen bij de OWP is 18 jaar. Afwijken hiervan kan alleen in overleg. Voor cursisten onder de 18 jaar is aanwezigheid van een ouder/voogd vereist i.v.m. verzekering.
 • De groepscursussen vinden standaard plaats in de avonduren tussen 19.00 en 22.00 uur, tenzij anders vermeld. Deelnemers worden geacht op tijd aanwezig te zijn (1e les minimaal 15 minuten voor aanvang) en aan het einde van de dag/avond gezamenlijk op te ruimen.
 • Het dragen van praktische kleding die past bij de aard van de cursus is verplicht (in oog- en gehoorbescherming wordt zo nodig voorzien door de OWP). Het dragen van sandalen of slippers is verboden, cursisten dienen stevig schoeisel te dragen. Te los zittende kleding en los lang haar is voor uw eigen veiligheid niet toegestaan. Bij de cursussen waarin gelast of gesmeed wordt, ontraden wij het dragen van synthetische kleding.
 • Tijdens de cursus gelden de Huisregels van de Openbare WerkPlaats. Deze dienen voorafgaand aan de start van de cursus gelezen en ondertekend te worden.
 • Koffie, thee en limonade zijn altijd inbegrepen en de eerste dag/avond zorgen wij voor wat lekkers bij de koffie.
   

Kwalificaties

 • Voor het volgen van onze cursussen is over het algemeen geen specifieke voorkennis nodig, met uitzondering van de zo genoemde ‘vervolgcursussen’.
 • De cursussen leiden ook niet op tot erkenning of voor examens, behalve specifiek daarvoor opgezet maatwerk.
 • Het is wel mogelijk om een getuigschrift te krijgen voor de door jou gevolgde cursus.